راهنمایی تکمیل فرم درخواست


توجه داشته باشید که :

  • در خانه اول خدمت یا خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنید.
  • پس از آن اطلاعات شخصی (عنوان، نام، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی «ای میل») خود را در هر خانه مربوط وارد کنید.
  • در مرحله بعد به تفصیل خدمات مورد نیاز خود را توضیح دهید. در صورت نیاز توضیحاتی در بارۀ سوابق تحصیلی و کاری، وضعیت کاری فعلی و برنامه های آتی خودتان را بیان کنید. سپس بر اساس سوابق تحصیلی و کاری و همچنین برنامه های آتی خودتان، خدمت یا خدمات درخواستی را به تفصیل بیان کنید.
  • در آخرین مرحله با کلیک کردن بر دگمه «ارسال درخواست» درخواست خودتان را برای ما بفرستید.
  • توجه داشته باشید که پس از ارسال درخواست، یک پیام الکترونیک (ای میل) مبنی بر تایید وصول درخواست به نشانی ای میل شما ارسال خواهد شد. این بدان معناست که ما پیام شما را دریافت کرده ایم و در موقع مناسب با شما تماس خواهیم گرفت.
  • ارسال پیام از جانب شما به منزله قبول عبارات و شروط حاکم بر ارایه خدمات گروه استادکاران و رعایت حفاظت از مالکیت فکری این گروه می باشد.
  • پس از برقراری تماس، در صورت توافق بر ارایه خدمات موردنظر، ضمن توضیح نحوۀ پیگیری امور مربوط به خدمات «استادکاران»، از شما خواسته می شود که مبلغ درخواستی برای خدمات موردنظر را به حساب بانکی ما در ایران واریز کرده و اطلاعات مربوط به پرداخت را به ما اطلاع بدهید.
  • پس از کنترل و احراز واریز مبلغ درخواست شده، خدمات درخواستی شما بر اساس جدول زمانی مشخص به شما ارایه خواهد شد.

فرم درخواست

لطفاً فرم زیر را با دقت پر کنید
درخواست من برای انجام خدمت یا خدمات زیر است:
-
عنوان :
نام :
نام خانوادگی :
شماره تلفن :
ایمیل :